Aktualności przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

 

 

 

 


                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Podziękowanie.png

Drodzy Rodzice, 

Dnia 14.05.2021 r.( piątek) obchodzić będziemy w poszczególnych grupach wiekowych Dzień Niezapominajki.

Prosimy (w miarę możliwości) ubrać dzieci na niebiesko. Dziękujemy 😊

Dodano:09.05.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie robót remontowych pn. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

w Przedszkolu nr 28  w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych
o  wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedszkole nr 28  w Gdyni, ul. Narcyzowa 3, 81-653 Gdynia

           Dyrektor Przedszkola nr 28  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Przedszkola nr 28 w  Gdyni.

I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty  remontowe dotyczące wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku.

 Szczegółowy opis i zakres robót określony jest w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

II. Procedura postępowania:  SIWZ  oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole28gdynia.pl

III  Zasady porozumiewania się:

1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila: przedszkole@p28.edu.gdynia.pl wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym bądź telefonicznie.

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Jolanta Orent

e-mail: przedszkole@p28.edu.gdynia.pl tel. 58 624 13 81.  Porozumiewanie się Wykonawcy
z  uprawnioną osobą odbywać się może  codziennie  w  godzinach od 8.00 do 14.00.

IV. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: do  4 tygodni  od dnia zawarcia umowy  (lipiec).

V. Składanie ofert

1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy przesłać na adres

e-mail: przedszkole@p28.edu.gdynia.pl

2.Miejsce składania ofert: oferty należy przesłać e- mailem na adres: przedszkole@p28.edu.gdynia.pl lub złożyć osobiście w kancelarii przedszkola  (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

3.Termin złożenia oferty: do dnia  31.05.2021 r. do godziny 11:00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail.

4.Otwarcie ofert:       nastąpi w Przedszkolu nr 28

                             Gdynia, ul. Narcyzowa 3 w dniu  31.05.2021. r. o godzinie 11:00

5. Nie przewidujemy uczestnictwa oferentów w otwarciu ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -(SIWZ)- link

Załącznik nr 1- Dokumentacja remontowa- link

Załącznik nr 2- Oświadczenie wzór- link

Załącznik nr 3- Formularz oferty- link

Załącznik nr 4- Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia- link

Załącznik nr 5 - Zdj. Izolacja ścian fundamentowych- link

Dodano: 18.05.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

                                                                            DZIEŃ MAMY I TATY
Dnia 28.05.2021 r. (piątek) we wszystkich grupach wiekowych odbędą się występy z okazji DNIA MAMY I TATY
W tym dniu prosimy ubrać dzieci odświętnie.
W związku z trwającymi obostrzeniami, Uroczystość odbędzie się bez udziału Rodziców na terenie przedszkola. Występ Dzieci będzie nagrany i zostanie Państwu udostępniony do obejrzenia.

Dodano: 26.05.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

IMG_20210526_154811 (1).jpg

Dodano: 26.05.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Dodano: 26.05.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Dodano: 31.05.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Dnia 22.06.2021 r. (wtorek)o godz. odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Na zebranie zapraszamy przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców.
Dodano:17.06.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Dodano:23.06.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Dodano:30.06.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ
W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z PILNYMI informacjami dotyczącymi rekrutacji.  Znajdują się one
w folderze- O PRZEDSZKOLU->REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Dodano:15.04.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że od poniedziałku  ( 19 kwietnia br.) przedszkole wznawia swoją działalność.
Otwieramy wszystkie grupy wiekowe.  W dalszym ciągu obowiązywać będą ustalone na początku roku szkolnego procedury bezpieczeństwa. Zwracamy Państwa szczególną uwagę na obserwowanie swoich dzieci oraz przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych.

Prosimy na bieżąco informować o jakichkolwiek przypadkach zachorowań dzieci.                                                                  

                                                                                              Dyrektor Przedszkola nr 28

Dodano: 15.04.2021 r.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 28 W GDYNI 

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej przedłużony został okres ograniczenia funkcjonowania przedszkoli- do 18.04.2021 r.

Dodano: 08.04.2021 r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

PRZERWA WAKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Drodzy Rodzice,

Przypominamy, że w tym roku szkolnym przerwa wakcyjna w naszym przedszkolu obowiązuje w lipcu.

Oznacza to,że przedszkole będzie zamknięte w miesiącu- lipcu.

Dodano: 08.04.2021 r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ
W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z PILNYMI informacjami dotyczącymi rekrutacji.  Znajdują się one
w folderze- O PRZEDSZKOLU->REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dodano:07.04.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Na prośbę Urzędu Miasta Gdyni przekazujemy Państwu informację:

„1 kwietnia w całej Polsce rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę www.spis.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Na tej stronie podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać spisu przez telefon. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich mieszkańców.”.

Dodano:02.04.2021  r.

​​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷