Ramowy rozkład dnia

6:00- 7:30

Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dzieckiem.

7:30- 8:00

Zabawa ruchowa; poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8:00- 8:30

Śniadanie poprzedzone czynnościami samoobsługowymi.

8.30-9.00

Czynności porządkowe i organizacyjne.

10.15-11.45

Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym (obserwacje  przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze)

11.45-13.00 

Obiad poprzedzony czynnościami organizacyjnymi i samoobsługowymi. Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, wykorzystanie technik relaksacyjnych.

13.00-14.15 

Pobyt w  ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne i zajęcia dodatkowe.

14.30-17.00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe.

Please reload