Ramowy rozkład dnia
 
6:00-7:30
Schodzenie się dzieci w grupach połączonych.
Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
Praca indywidualna z dzieckiem.

7:30-8:00
Zabawa ruchowa; poranne ćwiczenia gimnastyczne.
8:00-8:30
Śniadanie poprzedzone czynnościami samoobsługowymi. 
8:30-9:00
Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
Czynności porządkowe i organizacyjne.

9:00-9:50
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:50-11:30
Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym
(spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze).

11:30-13:00
Obiad poprzedzony czynnościami organizacyjnymi i samoobsługowymi. 
Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, wykorzystanie technik relaksacyjnych.

13:00-14:15
Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne
oraz zajęcia dodatkowe.

14:15-17:00
Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.
Praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe.


Indywidualny rozkład dnia- grupa I- link

Indywidualny rozkład dnia- grupa II- link


Indywidualny rozkład dnia- grupa III- link

Indywidualny rozkład dnia- grupa IV- link

Indywidualny rozkład dnia- grupa V- link

Indywidualny rozkład dnia- grupa VI- link