Płatności

Drodzy Rodzice!

           Od 1 września 2020 r. odpłatność za przedszkole

 oraz na Radę Rodziców można uiszczać tyko przelewem:

 

Konto dotyczące wyżywienia:

40 1440 1026 0000 0000 1253 3934

Konto dotyczące opłaty stałej:

62 1440 1026 0000 0000 1253 3926

Konto dotyczące opłaty na Radę Rodziców:

                        79 1240 1239 1111 0010 7724 3129

 

Opłaty należy wnosić do 15-tego każdego miesiąca.