Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że w dniach 29 marca do 11 kwietnia 2021r. działalność przedszkola zostaje czasowo ograniczona.

Do przedszkola będą mogły na wniosek rodziców uczęszczać jedynie dzieci:

  • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  • rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dla dzieci pozostających w domu zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – poprzez stronę internetową Przedszkola. Nauczyciele poszczególnych grup wiekowych będą codziennie na stronie internetowej naszego przedszkola  zamieszczać propozycje zabaw i aktywności dla naszych Przedszkolaków. 

Z życzeniami zdrowia  

Dyrektor Przedszkola nr 28 w Gdyni