Kadra przedszkola:

 Grupa I (Żuczki):

 p. Paulina- nauczycielka
 p. Iwona Tryzna- dyrektor przedszkola
 p. Sonia Peplińska- wicedyrektor przedszkola
 p. Dorota - pomoc nauczyciela
 p. Katarzyna K. - woźna oddziałowa
Adres e- mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.zuczki@gmail.com


 Grupa II  ( Biedronki):

 p. Bogna- nauczycielka
p. Katarzyna- nauczycielka

 p. Katarzyna P.- woźna oddziałowa
Adres e- mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.biedronki@gmail.com

 Grupa III (Jeżyki):

p. Patrycja- nauczycielka

 p. Sabina- nauczycielka
 p. Irena- woźna oddziałowa
Adres e- mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.jezyki@gmail.com

 Grupa IV (Misie):

 p. Monika- nauczycielka
 p. Agnieszka - nauczycielka
 p. Małgorzata - woźna oddziałowa
Adres e- mail do kontaktu z nauczycielami: misie.ps28@gmail.com

 Grupa V(Zajączki):

 p. Małgorzata- nauczycielka
 p. Agnieszka- nauczycielka
 p. Marzena - woźna oddziałowa
Adres e- mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.zajaczki
@gmail.com

 J. angielski- p. Agnieszka
 Logopeda- p. Katarzyna P.
 Religia- p. Patrycja 
 Nauczyciel zajęć umuzykalniających - p. Małgorzata 

 Administracja:

 p. Aldona Ch. - starszy intendent

 Pracownicy kuchni:

 p. Hanna 
 p. Mariola 
p. Justyna 


 Pracownik obsługi- konserwator:

 p. Ryszard