Nasi pracownicy:

 Grupa I (Żuczki):

 p. Bogna C.- nauczycielka
 p. Iwona Tryzna- dyrektor przedszkola
 p. Sonia Peplińska- wicedyrektor przedszkola
 p. Dorota H.- pomoc nauczyciela
 p. Katarzyna P. - woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.zuczki@gmail.com

 Grupa II  ( Biedronki):

 p. Karolina M.- nauczycielka
p. Patrycja N. - nauczycielka

 p. Iwona J.- woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: biedronki.ps28@gmail.com

 Grupa III (Jeżyki):

p. Monika J.- nauczycielka

 p. Agnieszka S.- nauczycielka
 p. Justyna J.- woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.jezyki@gmail.com

 Grupa IV (Misie):

 p. Małgorzata K.- nauczycielka
 p. Małgorzata N. - nauczycielka
 p. Marzena B. - woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: misie.ps28@gmail.com

 Grupa V (Liski):

 p. Angelika D.- nauczycielka
 p. Sabina W.- nauczycielka
 p. Irena B. - woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.liski@gmail.com

 Grupa VI (Zajączki):

 p. Katarzyna S.- nauczycielka
 p. Agnieszka S.- nauczycielka
 p. Katarzyna K. - woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.zajaczki@gmail.com

 Logopeda- p. Katarzyna P.
Religia- p. Patrycja N.
Nauczyciel zajęć umuzykalniających - p. Małgorzata W.

 Administracja:

 
p. Aldona Ch. - starszy intendent

 Kuchnia:

 
p. Małgorzata A.
p. Hanna G. 
p. Mariola R.

 Pracownik obsługi:

p. Ryszard W.