Nasi pracownicy

 
Grupa I (Żuczki)
p. Małgorzata N.- nauczycielka
p. Jolanta Orent- dyrektor przedszkola
p. Iwona Tryzna- z-ca dyrektora
p. Dorota H.- pomoc nauczyciela
p. Justyna - woźna oddziałowa
Grupa II  ( Biedronki)
p. Katarzyna S. - nauczycielka
p. Agnieszka S.- nauczycielka
p. Katarzyna K.- woźna oddziałowa
Grupa III (Jeżyki)
p. Angelika D.- nauczycielka
p. Sabina W.- nauczycielka
p. Katarzyna P.- woźna oddziałowa
Grupa IV (Misie)
p. Bogna C.- nauczycielka
p. Sonia P. - nauczycielka
p. Wiesława P. - woźna oddziałowa
Grupa V (Liski)
p. Małgorzata K.- nauczycielka
p. Patrycja N.- nauczycielka
p. Ewa K. - woźna oddziałowa
Grupa Vi (Zajączki)
p. Monika J.- nauczycielka
p. Urszula- nauczycielka
p. Iwona G. - woźna oddziałowa