Nasi pracownicy:

Grupa I (Żuczki):
p. Patrycja N.- nauczycielka
p.Jolanta Orent- dyrektor przedszkola
p. Iwona Tryzna- z-ca dyrektora
p. Dorota H.- pomoc nauczyciela
p. Iwona - woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.zuczki@gmail.com
Grupa II  ( Biedronki):
p. Monika J. - nauczycielka
p. Urszula- nauczycielka
p. Marzena B.- pomoc nauczyciela
p. Justyna- woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.biedronki@gmail.com
Grupa III (Jeżyki):
p. Małgorzata K.- nauczycielka
p. Małgorzata N. - nauczycielka
p. Ewa K.- woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.jezyki@gmail.com
Grupa IV (Misie):
p. Katarzyna S.- nauczycielka
p.Agnieszka S. - nauczycielka
p. Katarzyna K. - woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: misie.ps28@gmail.com
Grupa V (Liski):
p. Bogna C.- nauczycielka
p. Sonia P.- nauczycielka
p. Wiesława P. - woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.liski@gmail.com
Grupa VI (Zajączki):
p. Angelika D.- nauczycielka
p. Sabina W.- nauczycielka
p. Katarzyna P. - woźna oddziałowa
Adres e-mail do kontaktu z nauczycielami: ps28.zajaczki@gmail.com