Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, 
nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, 
która bez przerwy się otwiera.

Jan Paweł II