Swoją pracy z dziećmi w przedszkolu Nr 28 „Niezapominajka” w Gdyni opieram na bazie programu nauczania języka angielskiego zgodnego z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Program ten jest spójny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. 
                Jego głównym założeniem jest nauczanie języka angielskiego najmłodszych metodami aktywnymi oraz motywującymi dziecko do nauki. Celem programu jest również skorelowanie nauczania języka obcego z programem nauczania przedszkolnego. Nauczyciel języka wg tego programu działa w stałym porozumieniu z wychowawczyniami, aby móc jak najlepiej dostosować swoje metody i techniki pracy do grupy, 

                Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do świata , poznają go wszystkimi zmysłami. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywają poprzez działanie, które jest zawsze pewna formą zabawy. Dlatego też zajęcia językowe przeze mnie prowadzone dostarczają dzieciom okazję do poznawania i przyswajania języka angielskiego podczas aktywnego badania świata w formie zabawy. Przykładam dużą wagę do tego, ab zawierały one dźwięk, elementy ruchu i obrazu. Pozwalam dzieciom działać na polu plastycznym, muzycznym, konstrukcyjnym oraz dramatycznym. 

    Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym jak też i rozwojowym dzieci zajęcia zostały podzielone na dwa bloki w grupie najmłodszej (3-latki) po 10 min każdy, dzieci 4 i 5 letnie 20 min, a grupa najstarsza 30 min. 

                                                                                                                                          Opracowała mgr Daria Kempka

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Drodzy Rodzice!

W załączonym pliku znajdziecie Państwo propozycje zabaw i aktywności z j. angielskiego.